Barsystem

Barsystemet kan købes for 300 kr. pr. år her.

NB: Betaling dækker ikke tabte data pga. servernedbrud eller lignende. Det er på eget ansvar at benytte systemet. Sygesikringsbevisets stregkoder må ikke anvendes i systemet.